در راستای یادگیری دروسی که در کتاب فارسی اول  دبستان به عنوان نگاره تعریف شده است، روش های تدریس گوناگونی وجود دارد.

یکی از این روش ها یاد دادن کلید واژه های نگاره ها به صورت شعر است. کلماتی که هم آغاز و هم پایان هستند در فایل زیر گرد آوری شده است.

امید است که مورد استفاده قرار گیرد.

هم آعاز و هم پایان 
عنوان: نگاره ها
حجم: 1.72 مگابایت
توضیحات: نگاره ها - اول دبستان

منبع : معلم پیشرو |کلمات هم آغاز و هم پایان
برچسب ها : نگاره